IPX-089 - 西宫梦2018年番号 もてあそぶ痴女エステ

IPX-089 - 西宫梦2018年番号 もてあそぶ痴女エステ

 在处俱种,北地尤多。原出胡地大宛,张骞始得种归。

五脏气逆喘息不止,及消渴小便多者殊功;肠胃气虚下痢无度,兼禁口大孔痛者立效。 赤砧上打落皮屑,煎服治诸疮毒瓦斯在皮肤。

 原易老枳术丸用之,风剂亦用,因形类震仰盂。字书因之,亦合九数。

 助人之真气,走阳明胃经。生陂泽中穴于沮洳,遇八九月出食稻芒。

大者狗唤,小者犬称。此兼质与能而得名,正与石脂同意。

近冬赤熟,薄皮细纹。核小与鸡舌同,曝干留一年久。

Leave a Reply